NESVĚŘUJTE SVÁ DATA CIZÍM SPOLEČNOSTEM MĚJTE SVÁ DATA VŽDY U SEBE VYHNĚTE SE CLOUDU ZÁLOHOVÁNÍ V MÍSTNÍ SÍTI SPOLEHLIVÁ OBNOVA DAT PO ÚTOKU HACKERŮ OCHRANA PŘED RANSOMWAREM ZÁLOHOVÁNÍ DAT
onas

Firma FELI v.o.s. vznikla v roce 1992 a zabývá se dodavatelskou činností obchodních systémů. Tato dodavatelská činnost sestává z návrhu systému, dodávky výpočetní techniky a počítačových sítí, instalací systému, zaškolení obsluhy a správcovské činnosti na dodávaných systémech.

Správcovská činnost zahrnuje všechny činnosti potřebné pro chod výpočetní techniky ve firmě, správu počítačových sítí, údržbu hardware a operačních systémů počítačů, správu instalovaného software a firemního obsahu, internetovou konektivitu, agendu datových schránek a digitálních podpisů, zajištění inovací a v neposlední řadě zabezpečení systému – ochranu před napadením zvenčí, zevnitř firmy, antivirovou ochranu a automatické zálohování na chráněné uložiště.

CO JE RANSOMWARE?

neplaťtě výkupné za obnovu dat

Ransomware je škodlivý software, který šifruje soubory a tím tak získá kontrolu nad vašimi daty, dokud nezaplatíte výkupné. V případě, že je počítač připojený k síti, ransomware se může rozšířit do dalších počítačů a napadnout jejich lokální zálohy a zašifrovat tak již zálohovaná data. V případě zašifrování dat je paralyzovaná celá firma a obnova celé infrastruktury může zabrat i celé dny či týdny. V takovém případě může firmě vzniknout nenávratná finanční škoda.

OCHRANA PŘED RANSOMWAREM

rychlá obnova dat po útoku ransomwarem

Účinnou ochranou před napadením počítače ransomwarem jsou bezesporu antivirové programy. V poslední době jste ale jistě mohli zaznamenat krádeže dat i gigantickým zahraničním společnostem jako například Facebook, Garmin a další. Stoprocentní ochrana před útokem ransomwarem neexistuje ani i velkých nadnárodních korporací s dostatečným kapitálem na softwarové zabezpečení. Jediná možná ochrana je tedy eliminace následků – rychlá obnova všech systémů z ochráněných záloh.

VÝHODY ZÁLOHOVÁNÍ MIMO CLOUD

mějte svůj majetek v podobě dat pod kontrolou

V poslední době je velkým trendem zálohování v cloudu. Služby jako GoogleDrive, Dropbox nebo Onedrive jsou vhodné pro osobní zálohování nekritického obsahu vašich zařízení (videa, fotografie, hudba, …). Jak jste ale jistě zaznamenali, i ve velké nadnárodní korporaci může dojít ke krádeži. S naším zálohovacím systémem máte svá data fyzicky na vlastním zařízení ve vlastních prostorech a nedáváte tak z ruky svůj majetek v podobě dat. Data jsou v cloudu také dostupná pouze tehdy, pokud za službu neustále platíte.

JAK ZÁLOHOVÁNÍ FUNGUJE?

multiúrovňové překladiště dat

Zabezpečené úložiště funguje na systému překladu dat. Vaše data nejsou zálohována pouze z počítače na externí zálohovací zařízení. Data jsou přesunuta na jedno, či víceúrovňové překladiště než se přesunou na finální zařízení. V případě útoku je pak nutné překonat více úrovní ochrany a finální zálohy jsou odpojeny dříve, než dojde k průniku přes předchozí zařízení.

KDE JE VHODNÉ VYUŽÍT ZABEZPEČENÉ ÚLOŽIŠTĚ?

malá firma i korporát

Využití zabezpečeného úložiště nemá omezení. Princip unikátního systému ochrany dat je vhodný jak pro malé podniky o několika počitačích, tak pro velké provozy s rozsáhlou počítačovou infrastrukturou – zde se řeší rozsegmentování úložišť do vícezařízení na základě jednotlivých firemních oddělení. Cena za zálohování je přímo úměrná počtu zálohovaných PC.

VLASTNÍ ŘEŠENÍ

nevýhoda obecně známého softwaru

Díky vývoji vlastního řešení nabízí zabezpečené úložiště výhodu oproti obecně známým záholovacím softwarům a v případě proniknutí do počítačové sítě tak brzdí postup útoku na následující překladiště a v posledním kroku i na finální úložiště na kterém se nachází vícenásobné zálohy vašich dat. Ve světě, kde je každému díky internetu umožněn přístup k informacím jsou pak lokální a obecně neznámá softwarová řešení na míru výhodou.

PRAVIDELNÉ KONTROLY ZÁLOH

eliminujte selhání lidského faktoru

Každé více, či méně dokonalé řešení může narazit na překážku v podobě selhání lidského faktoru či vyšší moci. Vypnou vaši zaměstnanci počítač vždy před procesem zálohy, nebo dojde k výpadku proudu a zálohovací proces je tak nemožný spustit? Pro 100% jistotu přítomnosti záloh provádíme pravidelné kontroly dat na koncových úložištích v závislosti na požadavcích zákazníka. Pokaždé když k záloze nedojde nás navíc upozorní vlastní notifikační systém.

AUTOMATICKÉ ZÁLOHOVÁNÍ 24/7

NAPIŠTE NÁM PRO POPTÁVKU ZÁLOHOVÁNÍ

POPTÁVKA ZÁLOHOVÁNÍ

KDE NÁS NAJDETE?

FELI v.o.s.

Palackého 41, Jablonec nad Nisou
Umístění: Dle místního navigačního systému – u firmy Jablonex a.s. 466 01

Mobil: +420 602 411 430